leady

Náležitosti objednávky

Info

Identifikační a platební údaje:

Každá objednávka vystavená odběratelům musí obsahovat zejména tyto údaje:

 • Název a adresa sídla Odběratele, IČO, DIČ, DPH, DIČ, oprávněná osoba
 • Datum Objednávky
 • Doba splatnosti faktur
 • Označení peněžního ústavu, číslo účtu ve tvaru IBAN, kód BIC/SWIFT
 • Informace o plátcovství DPH smluvních stran
Info

Údaje o předmětu a podmínkách objednávky:

Každá objednávka vystavená odběratelům musí obsahovat zejména tyto údaje:

 • Specifikace dodávaných Služeb
 • Rozsah dodávaných Služeb
 • Termín dodání Služeb
 • Místo dodání Služeb
 • Hodinová odměna za dodání Služeb bez DPH
 • Vyčíslení DPH
 • Odměna zcela za dodání Služeb s DPH, resp. bez DPH pokud není Dodavatel plátcem DPH
 • Osoby pověřené Odběratelem kontrolující dodání Služeb a udělující pokyny ve smyslu Smlouvy
 • Jiné dohodnuté podmínky (např. lhůta pro zrušení nebo přerušení čerpání Služeb, lhůta pro odstoupení Objednávky)
 • Datum a podpis oprávněných zástupců obou Smluvních stran
Warning

Další náležitosti Objednávky vyplývají z obsahu Smlouvy a dohody Smluvních stran.

32 192

Titánů, kteří se
k nám přidali

672

Klientů, kteří se
k nám přidali

444 346

Úspěšně dodaných
man-days