Souhlas se zpracováním
osobních údajů

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále i jako „GDPR“)
1

Zájemce/kandidát:

* Toto pole je povinné
* Toto pole je povinné
* Toto pole je povinné  
* Toto pole je povinné  
2

Uděluji:

tímto provozovateli – společnosti TITANS freelancers, s.r.o., se sídlem: Jégého 16999/8, Bratislava-Ružinov 821 08, IČO: 47 047 224, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 89105/B

Svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů

uvedených v životopise a připojených přílohách: zejména jméno, příjmení, bydliště, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, vzdělání, kvalifikace, odborné zkušenosti, pracovní zařazení, jazykové znalosti, další dovednosti, fotografie obličeje, případně celé postavy,

za účelem zařazení do evidence/databáze odborníků s možností nabídky spolupráce na projektech zákazníků provozovatele.

Na základě tohoto souhlasu může provozovatel poskytnout osobní údaje dotčené osoby svým zákazníkům, kteří mají zájem o realizaci projektu a hledají odborníka v příslušné oblasti, na kterou má dotčená osoba kvalifikaci. K poskytnutí údajů konkrétnímu zákazníkovi dojde pouze v případě, že dotčená osoba projeví zájem poskytovat služby v konkrétním projektu, přičemž o této skutečnosti bude dotčená osoba předem provozovatelem informována.

Beru na vědomí, že moje osobní údaje budou provozovatelem zpracovávané do té doby, dokud svůj souhlas prokazatelně neodvolám. Následně budou moje údaje zlikvidovány, kromě těch, které budou provozovatelem uchovávány za účelem prokázání, že jsem svůj souhlas odvolal, a pro účely jednání před příslušným dozorovým orgánem pro oblast ochrany osobních údajů, případně soudem.

Souhlas můžu kdykoliv odvolat, a to doručením odvolání e-mailem na adresu [email protected], anebo písemně či osobně na adresu sídla provozovatele, popřípadě jeho zprostředkovatele. Na základě doručeného odvolání souhlasu a po řádné identifikaci mé osoby provozovatel ukončí zpracování mých osobních údajů, přičemž jejich předchozí zpracování po dobu trvání souhlasu bude nadále považováno za zákonné a v souladu s GDPR.

Prohlašuji, že jsem si před udělením souhlasu přečetl informace o zpracování osobních údajů.

Potvrzení o přijetí souhlasu bude zasláno na můj e-mail.

Tato stránka je chráněna protokolem reCAPTCHA a platí pravidla ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.

3

33 296

Titánů, kteří se
k nám přidali

683

Klientů, kteří se
k nám přidali

463 317

Úspěšně dodaných
man-days