1

Aktuální informace

 
 
2

Kritéria nabídky projektů

Preferovaná částka plnění
0 měsíčně
0 man-day
0 Kč 400 000 Kč

Chceš-li dostávat všechny nabídky projektů bez
ohledu na částku plnění, zadej hodnotu 0 Kč.

Projekt delší než
0 měsíců
0 12

Chceš-li dostávat všechny nabídky projektů bez
ohledu na délku plnění, zadej hodnotu 0 měsíců.

3

Souhlas se zpracováním
osobních údajů

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále i jako „GDPR“),

jako zájemce/kandidát:

uděluji

tímto provozovateli – společnosti TITANS freelancers, s.r.o., se sídlem: Jégého 16999/8, Bratislava-Ružinov 821 08, IČO: 47 047 224, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 89105/B

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů

uvedených v registračním/kontaktním formuláři, životopise a připojených přílohách, zejména: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, vzdělání, kvalifikace, odborné zkušenosti, pracovní zařazení, jazykové znalosti, další dovednosti, fotografie obličeje, případně celé postavy, a stejně tak i dalších osobních údajů poskytnutých v průběhu pracovního pohovoru nebo během spolupráce (např. osobnostní charakteristika, kariérní očekávání),

za účelem zařazení do evidence/databáze odborníků s možností nabídky spolupráce na projektech zákazníků provozovatele.

Na základě tohoto souhlasu může provozovatel poskytnout osobní údaje dotčené osoby svým zákazníkům, kteří mají zájem o realizaci projektu a hledají odborníka v příslušné oblasti, na kterou má dotčená osoba kvalifikaci. K poskytnutí údajů konkrétnímu zákazníkovi dojde pouze v případě, že dotčená osoba projeví zájem poskytovat služby v konkrétním projektu, přičemž o této skutečnosti bude dotčená osoba předem provozovatelem informována.

Beru na vědomí, že moje osobní údaje budou provozovatelem zpracovávané do té doby, dokud svůj souhlas prokazatelně neodvolám. Následně budou moje údaje zlikvidovány, kromě těch, které budou provozovatelem uchovávány za účelem prokázání, že jsem svůj souhlas odvolal, a pro účely jednání před příslušným dozorovým orgánem pro oblast ochrany osobních údajů, případně soudem.

Souhlas můžu kdykoliv odvolat, a to doručením odvolání e-mailem na adresu titans@titans.sk, anebo písemně či osobně na adresu sídla provozovatele, popřípadě jeho zprostředkovatele. Na základě doručeného odvolání souhlasu a po řádné identifikaci mé osoby provozovatel ukončí zpracování mých osobních údajů, přičemž jejich předchozí zpracování po dobu trvání souhlasu bude nadále považováno za zákonné a v souladu s GDPR.

Prohlašuji, že jsem si před udělením souhlasu přečetl informace o zpracování osobních údajů.

Potvrzení o přijetí souhlasu bude zasláno na můj e-mail.

Aktuálně jsem alokován na projektu,
a proto si přeji nabídky projektů dostávat
až od následujícího data.

 

Tato stránka je chráněna protokolem reCAPTCHA a platí pravidla ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.

4

Váš profil má ve zprávě

Phone
Telefonní kontakt
Phone
E-mail

26 297

Titánů, kteří se
k nám přidali

603

Klientů, kteří se
k nám přidali

374 582

Úspěšně dodaných
man-days