IT freelancing a mateřská dovolená: praktický průvodce

IT freelancing a mateřská dovolená: praktický průvodce

17.06.2024
6 min.
Reading Time: 4 minutesReading Time: 4 minutesReading Time: 4 minutesReading Time: 4 minutesReading Time: 4 minutes

Pracujete jako IT expertka na IČO a plánujete v dohledné době přírůstek do rodiny? Pokud ano, gratulujeme! A rovnou pro vás máme ještě jednu otázku: jste si jistá, že víte vše potřebné o tom, jak funguje mateřská dovolená? Co musí freelancerka udělat, aby mohla všechny možnosti čerpat na maximum a zajistila si finanční stabilitu v prvních měsících mateřství? Stručně a přehledně jsme pro vás sepsali základní body, které se vyplatí znát a s předstihem se podle nich zařídit. A pozor, vše, co tu píšeme, by mohlo být užitečné i pro muže – freelancery.

Zatímco u některých typů daní a účetních povinností nemusí freelancer plánovat předem, u mateřské dovolené hrozí ztráty z prodlení. Potřebné kroky je tudíž nutné začít dělat včas, abyste nepřišla o nic, na co máte nárok. Proto jsme pro vás připravili přehledně 5 základních faktů, které byste jako IT specialistka na volné noze měla znát, ideálně aspoň rok před plánovaným početím.

Tři fakta na začátek 

Abychom měli jasno, co je a co není mateřská, pojďme si pro jistotu na úvod utřídit základní fakta o ní: 

 • Mateřskou nám stát vyplácí na základě hrazeného nemocenského pojištění. Můžeme ji chápat jako náhradu za ušlý příjem. 
 • Výplata mateřské začíná 6 týdnů před plánovaným porodem a pokračuje 28 týdnů po porodu.  
 • Na mateřskou pak navazují rodičovské dávky, ty už ale řeší úřad práce a nárok na ně má automaticky téměř každý – freelancerka i zaměstnankyně. O rodičovské ale až zase v příštím článku. 

Co řešit dopředu a kdy? 

Prvním krokem k získání mateřské je přihlásit se k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění. Konkrétně 12 měsíců před plánovaným datem nástupu na mateřskou dovolenou (MD), což znamená, že byste to měla mít vyřízené alespoň 3 měsíce před otěhotněním. 

Další klíčovou podmínkou je mít k datu nástupu na mateřskou odpracováno a hrazeno nemocenské pojištění alespoň 270 dní za poslední 2 roky, což představuje přibližně 9 měsíců. Z toho musí být alespoň 180 dní (tedy půl roku) hrazeno v posledním roce před nástupem na MD. Kromě toho je nutné být k datu nástupu buď nemocensky pojištěna, nebo se nacházet v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta platí v situaci, kdy byste se v okamžiku otěhotnění nacházela v zaměstnaneckém poměru, na základě kterého vám firma hradí pojistné. Tato lhůta činí až 180 dní, podle délky předchozího pracovního poměru. 

Částka mateřské 

Výše mateřské se odvíjí od vašich měsíčních plateb nemocenského pojištění. Pro rok 2024 činí jeho minimální částka 216 Kč měsíčně. U OSVČ je navíc stanoven maximální strop měsíční platby, který závisí na vašem příjmovém pásmu. 

Pokud jste zvolila paušální daň, částka se odvíjí podle pásma, ve kterém se aktuálně nacházíte: 

 • 1. pásmo: 410 Kč měsíčně 
 • 2. pásmo: 758 Kč měsíčně 
 • 3. pásmo: 1159 Kč měsíčně 

Klíčové je pravidelně podávat klasické daňové přiznání s přehledy pro ČSSZ, abyste si byla jista, že státu nic nedlužíte a vede vás v evidenci. Mimochodem přesnou částku nemocenského pojištění zjistíte na druhé straně formuláře přehledu. Tímto způsobem si ověříte správnou částku a mateřskou dovolenou využijete na maximum.  

OSVČ x zaměstnankyně: kdo je na tom líp? 

Pojďme si pro představu porovnat, jak se např. v roce 2023 výše mateřské lišila pro OSVČ a zaměstnankyni se srovnatelnými příjmy. 

OSVČ fakturující 80 000 Kč měsíčně: 

 • Platila si nemocenské pojištění ve výši 420 Kč/měsíc po dobu 12 měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou. 
 • Měla nárok na mateřskou v celkové výši 90 000 Kč, což představuje cca 14 000 Kč/měsíc. 

Zaměstnankyně s hrubou mzdou 80 000 Kč měsíčně: 

 • Celkem začala pobírat mateřskou ve výši 265 000 Kč, což činí cca 41 000 Kč/měsíc. 

Z tohoto srovnání vyplývá, že jako zaměstnaná byste měla při stejných příjmech nárok na podstatně vyšší mateřskou než OSVČ. Tím spíš je pro freelancerku důležité se připravit a rozvržení financí promyslet. Variantou je také přejít včas na zaměstnanecký poměr, pokud tu možnost máte. 

Jak o mateřskou zažádat 

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství vám vystaví váš gynekolog, nejpozději 1-2 měsíce před plánovaným datem porodu. 

Na vás v roli OSVČ jsou pak tyto kroky: 

 • Vyplnit sekci B tiskopisu. 
 • Uvést poslední den výkonu samostatné činnosti. 
 • Uvést požadovaný den nástupu na mateřskou dovolenou (MD). Podle zákona je povinnost nástupu 6-8 týdnů před plánovaným datem porodu. Můžete nastoupit i později, ale v takovém případě se vám dávka o tyto dny krátí. 
 • Uvést preferovaný způsob výplaty a případně číslo účtu. 

Podepsaný tiskopis pak už jen pošlete na místně příslušnou pobočku ČSSZ, klidně i přes datovou schránku. 

Mohu při mateřské podnikat? 

Na mateřské nesmíte osobně podnikat. To je základní pravidlo. Smíte jen uzavřít dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ), přičemž výdělek z těchto dohod mateřskou dovolenou neovlivní. 

Nicméně své podnikání nemusíte ukončovat ani přerušovat. Dá se to vyřešit i jinak. Ve vašem podnikání vás například může zastoupit spolupracující osoba, třeba partner. Jen pak počítejte s dalšími povinnostmi, jako je nahlášení partnera na finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a sociální správu a zohlednění těchto změn v daňovém přiznání. 

Jednou z výhod mateřské je, že během jejího trvání nemusíte platit odvody na sociální a zdravotní pojištění, ani paušální daň. Ty obnovíte až při přechodu na rodičovskou dovolenou. 

A co muži? 

Možná jste nevěděli, že i mužů – freelancerů se může mateřská týkat. Kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy peněžitá pomoc v mateřství náleží výhradně matce, má na dávku nárok i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila. Musí ovšem splňovat stejné podmínky pojištění jako žena, která porodila (účast na pojištění v době začátku čerpání peněžité pomoci v mateřství, 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na dávku). Navíc musí se ženou/matkou uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. V dohodě se uvede den, od něhož bude otec o dítě pečovat, den porodu a ověřený podpis matky. 

Užitečné odkazy 

Ke všem těmto informacím se vám možná budou hodit ještě tři odkazy: 

To nejdůležitější na konec 

Pokud vám není vše 100% jasné, nevadí! Víte, že jako titánská kontraktorka můžete konkrétní rady pro své vlastní osobní daně a odvody, související s naší spoluprací, získat v rámci benefitů? Stačí se s námi domluvit, jsme tu pro vás a život IT specialistky na volné noze vám chceme ulehčit! S námi vás daně a odvody nemusí zaskočit ani v roce 2024. 

33 296

Titánů, kteří se
k nám přidali

683

Klientů, kteří se
k nám přidali

463 317

Úspěšně dodaných
man-days