leady
Daně na volné noze: na co myslet před koncem roku

Daně na volné noze: na co myslet před koncem roku

16.11.2023
6 min.
Reading Time: 5 minutesReading Time: 5 minutesReading Time: 5 minutesReading Time: 5 minutesReading Time: 5 minutes

Víš, že jako kontraktor máš u TITANS v benefitech účetní konzultace zdarma? Naše Senior Financial Managerka Martina Vykouřilová je na finance doslova machr. Ví i to, co by nás obyčejné smrtelníky vůbec nenapadlo řešit. Zeptali jsme se jí, co lidem na volné noze doporučuje ohlídat, ještě než skončí kalendářní rok. Přečti si jejích 5 tipů, na co si dát pozor, abys měl všechno kolem daní vyřešeno včas.

Blíží se konec roku a s ním i období, kdy lidé pracující na IČO budou potřebovat věnovat víc pozornosti svým povinnostem vůči finanční správě a dalším institucím. Ruku na srdce – všechny doklady má v pořádku asi jen málokdo. A hlavně: díky dobré radě se dá ušetřit dost času i peněz. Martina, která v TITANS vede finance, nejenže tématům kolem osobních daní rozumí, ale dokáže je taky srozumitelně vysvětlit. Pokud jsi náš kontraktor, trpělivě a s úsměvem s tebou probere vše, co se tvého daňového fungování ve spolupráci s TITANS týká. 

(Jen pro pořádek: Komu přesně tento ičařský titánský benefit náleží? Osobám samostatně výdělečně činným, které fakturují na měsíční bázi dle schválených odpracovaných hodin za dohodnutou man-day rate.) 

Každopádně, ať už s TITANS spolupracuješ, nebo ne, s koncem roku ti Martina radí položit si následujících pět otázek

1/ Nestal jsem se během roku plátcem DPH?  

Od 1. 1. 2023 byla posunuta hranice povinnosti registrovat se k dani z přidané hodnoty v případě, že tvůj obrat přesáhne 2 000 000 Kč. Obecně platí, že obrat je součtem všech tvých příjmů za určité období. Zjednodušeně řečeno: musíš sledovat, kolik peněz ti reálně došlo na účet v roce 2023, včetně úhrad faktur vystavených už v roce 2022.  

A teď pozor! Do obratu bys měl zahrnout i nezaplacené faktury – tedy plnění, která jsi uskutečnil, ale odběratel ti je zaplatil později, nebo ti je dokonce nezaplatil vůbec.  

A nakonec je důležité vědět, co se do obratu nezahrnuje: prodej dlouhodobého majetku a poskytnuté služby do zemí, jejichž místo plnění není v Česku (např. když poskytuješ IT služby slovenské společnosti). 

Co hrozí za pozdní registraci a do kdy je třeba se registrovat?  

V tomto ohledu na nic nečekej. Pokud překročíš limit pro registraci DPH za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, automaticky se stáváš plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy jsi obrat překročili (tedy v překladu pro obyčejného člověka: pokud překročíš limit v listopadu, stáváš se plátcem od ledna). Registraci musíš provést online na portálu finanční správy do 15. dne měsíce následujícího po měsíci překročení (tedy pokud překročíš limit v listopadu, podáš registraci do 15. prosince). 

Doporučujeme ti, aby sis obrat pravidelně sledoval. Na překročení obratu by se přišlo při zpracování daňového přiznání. Zde skutečně platí, že neznalost zákona neomlouvá. V takovém případě by ses musel zpětně registrovat, za což by ti finanční úřad doměřil nemalé sankce. Pro příklad: 

  • Pokuta za opožděné tvrzení daně ve výši 0,05 % denně z výše daňové povinnosti. 
  • Úrok z prodlení ve výši 0,08 % za pozdě odvedenou daň finančnímu úřadu. 
  • Sankce za pozdě podané kontrolní hlášení. 

2/ Získal jsem nějakou dividendu nebo jsem výhodně prodal akcie? Pokud ano, může se mě týkat povinnost podat daňové přiznání.   

Existuje pár případů, kdy jako fyzická osoba nemusíš příjmy z kapitálového majetku zdaňovat: 

  • Pokud součet příjmů z prodeje investic nepřesáhne 100 000 Kč (čímž se nemyslí zisk, ale celkový příjem z prodeje). Zdaňuješ i v případě reinvestice, tzn. pokud cenné papíry prodáš a prostředky ihned použiješ na nákup nových investic. 
  • Existuje tu časový test 3 roky, který se počítá jako časové rozmezí mezi prodejem a nákupem (platí i pro investice nad 100 000 Kč). Pokud toto kritérium splňuješ, pak jsi od daně osvobozen. 
  • Pokud tento příjem nepřevýší 50 000 Kč, pak nemusíš jako OSVČ tyto příjmy zdaňovat (typicky se jedná úroky ze zápůjčky). 

Zjednodušeně řečeno, ve všech ostatních případech zdaňovat musíš. Doporučujeme ti, aby sis vždy před samotnou investicí zjistil, jak budeš konkrétní příjmy danit, ve spoustě případů ti totiž toto zjištění může pomoct v rozhodování, zda se taková investice vůbec vyplatí. Mnoho lidí zdanění těchto příjmů opomíjí a vystavují se pak riziku komplikací. Každá země má nastaveno zdanění trochu jinak, a proto existují smlouvy o zamezení dvojího zdanění. V tomto případě nejde poskytnout jednoduchou univerzální radu. Obyčejný smrtelník se při pročítání takovýchto smluv snadno orosí, proto doporučujeme investice konzultovat s investičním specialistou nebo daňovým poradcem.  

3/ Mám stále nárok uplatňovat paušální výdaje? 

Živnostníci, kteří uplatňují paušální výdaje (tedy jejich výpočet procentem z příjmů), si musí dát pozor na to, aby nepřekročili limit příjmů 2 000 000 Kč. Zde je dobré uvést, že toto pravidlo platí pro naši skupinu ičařů, kteří mají živnost volnou a uplatňují 60% výdajový paušál. Zde je stanovena horní hranice výše výdajů na 1 200 000 Kč (= 2 000 000 x 0,6). Nad ní jsou (kromě výše zmíněné registrace k plátcovství DPH) povinni vykazovat reálné výdaje neboli danit vše, co vydělali, a uplatnit pouze reálně vynaložené výdaje (např. účtenky za nákup kancelářských potřeb, faktury za nákup elekroniky aj.) 
Jak již bylo zmíněno výše, pro většinu kontraktorů TITANS platí výdajový paušál 60 %, a právě o ten v případě překročení 2 000 000 Kč přijdou.  

4/ Byl jsem štědrý ke druhým? 

Chodíš darovat krev? Poslal jsi dar neziskovce nebo pro ni vykonal službu, ke které ti vystavili doklad? Všechny tyto výdaje jsou daňově uplatnitelné, pokud přesáhnou minimálně 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Aby ti daňová úleva u finančního úřadu prošla, je třeba si schovávat veškerá potvrzení dokládající poskytnutí bezúplatného plnění.  

5/ Mám pohromadě dokumenty související s pojištěním a dalšími finančními službami?  

Dohledat všechny dokumenty dá s koncem roku často zabrat, pokud se o daně na volné noze staráme sami. Ale čím dřív začneš, tím méně stresu na poslední chvíli si připravíš. Vyplatí se shromažďovat si na jedno místo (papírově nebo v počítači) výpisy od institucí: od banky výpis o úrocích z hypoték, doklady o penzijním připojištění, pojistném za soukromé životní pojištění nebo například – což málokdo ví – uhrazené školné do soukromých škol, pokud jsou zapsány v rejstříku vzdělávacích zařízení.  

A v neposlední řadě – pokud si nejsi jistý, zda jsi včas platil zdravotní a sociální pojištění a nenabíhá ti náhodou penále, vyhraď si ještě letos chvíli a zjisti si to včas. Zdravotní pojišťovna ti výpis obvykle pošle do datové schránky a u České správy sociálního zabezpečení máš svá data dostupná na jejím e-portálu. 

Bonusová otázka navíc: Nenastal pro mě dobrý čas vstoupit do režimu paušální daně? 

Jsi na vážkách, do kdy se musíš rozhodnout o vstupu do režimu paušální daně, tedy možnosti platit paušální daň? Termín je jasně stanovený – čas máš do 10. ledna 2024. Ale o paušální dani se více rozepíšeme zase příště. 

… a jeden pomocník na závěr: 

Může se hodit, a přitom ne každý ji zná: daňová kalkulačka. Vyzkoušej, jak ti zjednoduší život. 

Shrnuli jsme polopatě oblasti, kterým je dobré věnovat pozornost, pokud si daně na volné noze spravuješ sám. Pokud si některou z nich nejsi jistý nebo potřebuješ znát víc detailů, neodkládej konzultaci se svým daňovým poradcem. Ušetříš si tak peníze i nervy. A jsi-li kontraktorem TITANS, rádi s tebou všechny tvoje dotazy probereme! 

32 192

Titánů, kteří se
k nám přidali

672

Klientů, kteří se
k nám přidali

444 346

Úspěšně dodaných
man-days