leady
Paušální daň pro živnostníky: vyplatí se právě vám?

Paušální daň pro živnostníky: vyplatí se právě vám?

17.12.2023
5 min.
Reading Time: 4 minutesReading Time: 4 minutesReading Time: 4 minutesReading Time: 4 minutesReading Time: 4 minutes

Zapomeňte na noční můry z daňových formulářů a nekonečné papírování. S paušální daní můžete tuto administrativu zvládnout mnohem jednodušeji a možná i něco ušetřit. Je to tak trochu jako all inclusive dovolená – jedna platba a je to. A chytrá jednoduchá řešení my máme v TITANS rádi! Ale než začnete plánovat, co s uspořenými penězi, pojďme se podívat, jestli se vám paušální daň opravdu vyplatí. 

K čemu je paušální daň dobrá? 

Paušální daň pro nás „vymyslel“ stát, aby odlehčil živnostníkům od byrokracie. Hlavní výhodou je to, že díky paušální dani nemusíte podávat ani přehledy pro sociální a zdravotní pojištění. Tyhle výhody by vážně byla škoda nevyužít. V některých případech vám navíc paušální daň ušetří i peníze. Třeba například výdaj za zpracování daňového přiznání a přehledů daňovým poradcem či účetní společností. 

Navíc, pokud jste v daném roce nepřekročili limity pro setrvání v konkrétním daňovém pásmu, mohlo by se vám při klasickém zpracování daňového přiznání stát, že vám bude vyčíslen vyšší nedoplatek na dani a odvodech.  

Tady už se opravdu vyplatí přesný výpočet. Pomůže vám s ním kalkulačka, ve které si můžete porovnat klasický způsob vs. paušální režim: https://www.kurzy.cz/kalkulacka/pausalni-dan/  

Paušální daň: o co se tedy přesně jedná 

Jednoduše řečeno, paušální daň je měsíční pevná platba zahrnující zálohu na zdravotní a sociální pojištění a daně z příjmu. Zní to skvěle, jen si potřebujete dát na pár věcí pozor: 

  • Součástí zálohy na sociální pojištění není dobrovolné nemocenské pojištění. Pokud o něj máte zájem, musíte se k němu zvlášť registrovat. 
  • Maximální částka nemocenského pojištění je pak u poplatníků paušální daně dána pásmem, ve kterém se zrovna nachází. 

Paušální daň je určena osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které nejsou plátci DPH. Tedy podnikatelům, jejichž příjem za posledních 12 kalendářních měsíců nepřekročil limit pro povinnou registraci k DPH – jinak řečeno těm, jejichž roční příjem byl nižší než dva miliony korun. Logicky také podnikatelům, kteří se plátci daně z přidané hodnoty nestali dobrovolně. 

Splňujete opravdu všechny podmínky? 

Pokud jako živnostník chcete využívat paušální daň, nesmíte současně odvádět daň z příjmu ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání. Polopatě řečeno – nesmíte mít klasický příjem z hlavního pracovního poměru.  

Co ale v případě, že máte bokem dohodu o provedení práce? Tam stačí splnit jedno pravidlo: máte-li příjmy vyplacené na základě DPP a tyto příjmy vám zaměstnavatel zdaňoval srážkovou daní, pak podmínky pro stanovení paušální daně splňujete a můžete u ní zůstat.  

Jako plátce paušální daně také nesmíte mít příjem z kapitálového majetku, příjem z pronájmu nebo ostatní zdanitelný příjem vyšší než 50 tisíc korun ročně. 

Kdy se vám paušální daň nevyplatí 

Pojďme pro úplnost probrat i druhou stranu mince: paušální daň se vám nevyplatí ve třech případech

  • Pokud vám výše uvedená daňová kalkulačka ukáže, že při klasickém způsobu odvedete státu a zbývajícím institucím méně.  
  • Pokud potřebujete uplatnit slevy na dani. Například na děti, manžela/manželku, na školkovné) či odečíst úroky z hypotéky. 
  • Pokud se vás týká komplikovanější dokládání příjmů bankovním a ostatním institucím ve finančním sektoru. To nastává v situaci, kdy si chcete zažádat o kreditní karty, kontokorentní úvěr nebo si vzít půjčku či hypotéku. 

Do kterého daňového pásma patříte? 

Projděte si přehlednou tabulku a zjistěte, do kterého pásma patříte:  

Pásma paušální daně Výše daně v roce 2023Výše daně v roce 2024
1. pásmo6 208 Kč7 498 Kč
2. pásmo16 000 Kč16 745 Kč
3. pásmo26 000 Kč27 139 Kč

1. pásmo paušální daně 

Sem spadají všichni živnostníci s příjmem do 1 000 000 Kč ročně. A také poplatníci uplatňující 60% výdajový paušál s příjmem do 1 500 000 Kč – pokud splňují podmínku, že minimálně 75 % všech příjmů z podnikatelské činnosti spadalo do činnosti, na kterou se vztahuje 60% výdajový paušál.  

!Toto se týká největšího množství IT profesionálů!

Patří sem však také OSVČ s příjmem do 2 000 000 korun, kteří mají alespoň 75 % dosažených příjmů z aktivit, na které lze uplatnit 80% výdajový paušál. To platí často pro řemeslnou činnost.  

2. pásmo paušální daně 

Do tohoto pásma patří podnikatelé s příjmem od 1 000 000 do 1 500 000 Kč bez ohledu na druh vykonávané činnosti. A také živnostníci s ročním příjmem od 1 500 000 do 2 000 000 Kč pod podmínkou, že na alespoň 75 % svých celkových příjmů by mohli v klasickém přiznání použít 60% či 80% výdajový paušál. 

3. pásmo paušální daně 

Nenašli jste se v prvním ani druhém pásmu a splňujete podmínku příjmu do 2 000 000 Kč? Pak spadáte do třetího pásma paušální daně.  

Pozor na termín! Čas běží 

Zatím paušální daň neuplatňujete a rozhodli jste se pro ni? Pak máte čas k přihlášení už jen do 10. ledna 2024!  Formulář můžete vytisknout a odevzdat na podatelně příslušného finančního úřadu či odeslat prostřednictvím vaší datové schránky. Najdete ho na tomto odkazu: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/oznameni-o-vstupu-do-pausalniho-rezimu  

A nakonec – jak se paušální daň platí? Je splatná do 20. dne příslušného měsíce, a to na účet místně příslušného finančního úřadu. Každý FÚ má vlastní speciální bankovní účet, variabilním symbolem je ve většině případů vaše rodné číslo. 

Mimochodem, víte, že kontraktoři mají u TITANS v benefitech účetní konzultace zdarma? Vážně je to tak. S čímkoli, co se týká účetnictví a daní a souvisí s naší spoluprací, si nebudete vědět rady, vám pomůže titánské know-how a podpora!  

32 716

Titánů, kteří se
k nám přidali

680

Klientů, kteří
nám důvěřují

453 755

Úspěšně dodaných
man-days