leady
X, Y, nebo Z? Hirujte IT experty podle generací  

X, Y, nebo Z? Hirujte IT experty podle generací  

31.05.2024
5 min.
Reading Time: 4 minutesReading Time: 4 minutesReading Time: 4 minutesReading Time: 4 minutesReading Time: 4 minutes

I když je každý člověk jedinečnou osobností a nemůžeme kolegy “škatulkovat” podle data narození, stalo se oblíbeným tématem leaderů a HR lidí diskutovat o tom, jak (nejen) při hiringu přistupovat k jednotlivým generacím. Lišíme se například tím, jaké máme motivace, styl práce nebo hodnoty. Svět informačních technologií je v tom navíc specifický: má rychlé tempo a inovace jsou tu na denním pořádku. I v tomto ohledu je pro úspěšný hiring IT expertů důležité pochopit generační rozdíly, abychom ten správný mix talentů dokázali do firmy najít, motivovat a udržet. 

Začněme od čísel. Po České republice v tuto chvíli chodí přibližně 2,3 milionu lidí generace X (narozených 1965–1980), 2,5 milionu lidí generace Y (narozených 1981–1996) a 2,2 milionu lidí generace Z (narozených 1997–2012). Specifický průzkum o počtu IT expertů podle generací sice (pokud víme) neexistuje, ale z dat Českého statistického úřadu a z propojení demografických trendů a umělé inteligence nám vychází odhad: 

  • Generace X: 60 000 až 120 000 IT expertů, 
  • Generace Y: 150 000 až 240 000 IT expertů,
  • Generace Z: 30 000 až 80 000 IT expertů. 

Podobné rozdělení samozřejmě platí i globálně. Často o tomto tématu píše například Forbes. Pravděpodobnost, že se nám na volnou IT pozici budou hlásit zástupci všech tří generací, je tedy značně vysoká. A je jen na nás, zda je dokážeme zaujmout, namotivovat a pak i vést tak, aby u nás zůstali. Co tedy z praxe víme o jednotlivých generacích? 

Generace X – opěrné sloupy týmu 

Představte si generaci, která vyrůstala v době, kterou hýbala ekonomická nejistota na jedné straně a rychlé technologické inovace na druhé… Tato skupina, známá v Česku jako “Husákovy děti”, si prošla životními peřejemi, které formovaly jejich nezávislost a silnou pracovní etiku. Dnes jsou z nich jedni z nejzkušenějších pracovníků na trhu. Tito lidé jsou nejen zodpovědní a efektivní, ale také rádi přebírají roli koučů. Je běžné vidět, jak sdílejí své bohaté zkušenosti s mladšími kolegy, nejčastěji v praktických a obchodních řešeních. 

Co je motivuje 

Říká se, že tato generace slyší na stabilitu a finanční výhody. V praxi to tak většinou skutečně bývá. Preferují zdravotní péči, důchodové spoření a další tradiční benefity. Už toho dost zažili a to jim dává důvod být ke své firmě loajální, často mají optimistický pohled na život a jen tak je něco nerozhodí. Víc než jiní zůstávají po delší dobu u jednoho zaměstnavatele. Kariérní růst a jistota zaměstnání jsou pro ně klíčové. 

Jak pracují  

Generace X preferuje tradiční pracovní režim s jasně definovanými pracovními hodinami. Jsou zodpovědní, očekávají jasně stanovené cíle a úkoly, a když se jich zeptáte na to, co je pro ně podstatné, flexibilitu mnozí ani neuvedou mezi prvními pěti body. Efektivita a pragmatický přístup jsou pro ně zásadní, a proto často působí jako stabilizační prvek v týmu. 

Generace Y – mileniálové nabírající zkušenosti 

Narodili se v době technologického pokroku a globalizace, jsou digitálně zdatní a orientovaní na osobní rozvoj. Svým drivem mohou být inspirací pro starší kolegy v týmu a zároveň stabilizačním prvkem pro ty mladší. Mají toho hodně před sebou, dobře to vědí a nenechají se sebou snadno manipulovat.  

Co je motivuje 

Pro generaci Y je klíčová smysluplná práce a rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Cení si flexibility, možnosti pracovat z domova a příležitostí k osobnímu rozvoji. Důležité jsou pro ně i benefity jako pružná pracovní doba a moderní technologie k dispozici k soukromému využití. Potřebují prostředí, ve kterém mohou zůstat autentičtí, a záleží jim na smyslu jejich práce.  

Jak pracují 

Mileniálové jsou týmovými hráči. Hledání inovativních řešení problémů je pro ně denním chlebem, jinak to ani nezažili. Jsou mistry multitaskingu a oceňují flexibilní pracovní režim, včetně možnosti pracovat na dálku. Záleží jim na dobré pracovní atmosféře a většinou je jim jasné, že k pozitivnímu prostředí v kanceláři musí sami přispívat. 

Generace Z – mláďata roztahující křídla 

Generace Z, známá také jako “digitální domorodci”, vyrůstala ve světě plném technologií a sociálních médií. Tato generace je první, která se narodila do doby po masovém rozšíření internetu a moderních komunikačních technologií. Jsou velmi adaptabilní a rychle se učí novým dovednostem. Multitasking a inovace jsou pro ně samozřejmostí, sledují jejich vývoj v reálném čase a považují je za běžnou součást svých životů. 

Co je motivuje 

Inovace, technologie a rychlý kariérní růst. Žádné zdržování, žádné velké “navěky s jednou firmou”. Hledají zaměstnavatele, kteří jim nabídnou moderní technologické vybavení, flexibilitu a diverzitu na pracovišti. Když nejsou spokojeni, jdou o dům dál. Mají silný smysl pro udržitelnost a očekávají, že jejich firma bude v této oblasti zodpovědná. 

Jak pracují 

Nejmladší generace počítá s digitálními nástroji a rychlým tempem práce. Jsou zvyklí na remote a hybrid nastavení. Odevzdají své úkoly, ale pečlivě si chrání svůj soukromý čas. Nastavení “automatické přesčasy a dýchat pro firmu až za hrob” považují za zbytečný přežitek svých rodičů. Jejich zaměření na udržitelnost a kreativitu často v týmech inspiruje a ovlivňuje i starší generace. 

Od každého to nejlepší pro náš projekt 

Chceme-li být v hiringu IT expertů úspěšní a efektivní, pak brát ohled na generační rozdíly se nám násobně vrátí. V TITANS doporučujeme ročně IT specialisty na stovky pohovorů. Ukazuje se, že firmy, které dokážou přizpůsobit své náborové strategie a pracovní podmínky  potřebám každé generace, mají v získávání a udržení špičkových talentů náskok. Když přivedete různé generace dohromady, vytváříte firemní kulturu, kde se dovednosti předávají napříč věkovými skupinami. Starší generace mohou sdílet své bohaté zkušenosti a moudrost, zatímco mladší generace přinášejí čerstvé nápady a digitální přístup. Tato synergie nejen obohacuje pracovní prostředí, ale také posiluje celkový výkon a inovativnost firmy. 

Hledáte IT experty do svého týmu? V TITANS vám doporučíme ty nejlepší a pomůžeme vám motivovat je podle toho, co skutečně od nového týmu očekávají.  

32 716

Titánů, kteří se
k nám přidali

680

Klientů, kteří
nám důvěřují

453 755

Úspěšně dodaných
man-days